Fii tu însuți!

„Fii tu însuți”

Proiect de dezvoltare a abilităților de viață adresat liceenilor

Contextul și Relevanța proiectului:

Sintagma abilități de viață denumește un set de cunoștințe și priceperi necesare în viață. Orice persoană are nevoie de anumite abilități pentru a putea duce o viață echilibrată, pentru a dezvolta și menține relații normale cu ceilalți, pentru a-și realiza scopurile propuse și pentru a face față provocărilor vieții. Sensul termenului abilități de viață depinde și de sensul dat cuvântului viață. În sensul de supraviețuire, abilitățile de viață vor fi acele abilități care protejează viața și asigură menținerea ei. De cele mai multe ori însă, prin viață întelegem viață de calitate și avem în vedere un set de deprinderi, aptitudini, competențe, trăsături și calități, atitudini și comportamente care să mijlocească atingerea nivelului pe care îl avem în vedere. Abilitățile de viață ale unui copil vor viza dezvoltarea personalității copilului, inteligența sa emoțională, abilitățile sociale și cele de gândire. În general, prin abilități se înțelege «comportamentul controlat care duce la atingerea unor țeluri, îndeplinirea unor obligații sau abordarea unor situații».Conceptul abilități de viață a evoluat de la termenul «abilități elementare» (citit și numărat) până la «competențe».
Prin urmare, copiilor noștri le-ar fi util să dobândească o serie de competențe, abilități de viață care să le permită realizarea unei vieți de calitate. Unele familii reușesc să le ofere copiilor lor contextul necesar obținerii acestor abilități, alte familii lasă acest lucru numai în competența școlii. Astfel, școala se află în situația de a jongla cu mai multe roluri menite sa asigure un proces de învățare complex, adaptat timpurilor moderne.
Ideea acestui proiect a apărut în urma constatării directe si indirecte a unor nevoi de consolidare a abilităților de viață la tinerii liceeni și va fi aplicat elevilor de clasa a IX-a și a XI-a considerați de noi a fi în momente cheie ale existenței lor. Trecerea la anii de liceu pe cât de așteptată, tot atât de greu acceptată din punct de vedere al noilor cerințe iar pentru cei din anul terminal, un an foarte greu finalizat cu un examen de maturitate dar și trecerea la o altă dimensiune a vieții, la viața de adult cu noi provocări (interviuri de angajare, admitere la facultate).

Scopul proiectului:

Scopul proiectului este de a promova în rândul liceenilor de clasa a IX-a un comportament responsabil față de sine și  față de ceilalți, îmbunătățirea relațiilor dintre profesori și elevi (relație bazată pe respect reciproc), dar și în grupurile școlare și de prieteni, dezvoltarea abilităților de viață prin tehnici specifice educației nonformale.
În ceea ce îi privește pe liceenii de clasa a XI-a, proiectul urmărește prin modulele sale de curs: eficientizarea timpului și prioritizarea activităților în vederea susținerii „Examenului de maturitate” dar și livrarea de noi cunoștințe și dezvoltarea de abilități în vederea susținerii unui interviu de angajare.

Obiective generale:

 • Crearea unui cadru propice  comunicării și exprimării libere a  personalității fiecărui participant la activitățile propuse în cadrul proiectului.
 • Pregătirea pentru viață prin stimularea  abilităților de autonomie personală și socială.
 • Desfășurarea unor activități  specifice educației nonformale  ce conduc la consolidarea abilităților de viață.

Obiective specifice:

 • Realizarea parteneriatului între Asociația Ramura – Centru de Excelență și Inspectoratul Școlar General;
 • Incheierea parteneriatelor cu 3(trei) licee bucureștene;
 • Parteneriatul cu DGASPC Sector 6 București;
 • Parteneriat Asociația Sol Mentis,  partener Comisia NAțională a României     pentru UNESCO, acreditată MEC pentru cursul destinat profesorilor     “Învățând sa trăim     împreună”;
 • Formarea si pregatirea echipei de traineri, 4 formatori/liceu;
 • Realizarea curriculei de curs;
 • Promovarea proiectului și pentru atragerea de sponsori și donații;
 • Organizarea și susținerea activităților planificate în cadrul proiectului.
 • Evaluarea proiectului.

Aria de acoperire:

Proiectul se va desfășura în 3 colegii/licee din Municipiul București cu elevii de clasa a IX-a și a XI-a.
Liceele în care se va desfășura proiectul:Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, Colegiul Național “Octav Onicescu” și Colegiul Tehnic “Carol I”.

Principalele activități:

Activitățile pentru anul școlar 2014-2015 se vor desfășura în trei etape, spre deosebire de anii precedenți.
În prima etapă vor avea loc întalniri de feed-back cu elevii de clasa a XI-a deoarece acestia au participat la proiectul Fii tu insuti si in urma cu doi ani. Feed-back-ul ne va ajuta sa analizam curricula actuala si sa o regandim pe nevoile si dorintele actualei varste tinand cont totodata si de cunostintele si abilitatile deja dobandite alaturi de noi.
În a doua etapă vor fi cursați profesorii de către Asociația SolMentis. Cursul va ține 4 zile a câte 8 ore fiecare. Programul se numește Învățând să trăim împreună și este acreditat MEC. Programul vizează dezvoltarea unor metode noi ce țin de învățarea etică, metode folosite și țn afara țării în programe sub egida UNICEF și UNESCO.
În etapa a treia se vor desfășura activitățile prevăzute pentru elevii de liceu, pe perioada celui de-al doilea semestru școlar, în cadrul orelor de dirigenție și în cadrul săptămânii „Să știi mai mult, să fii mai bun”.

Proiectul detaliat va fi organizat pe 6 etape ,după cum urmează:

Etapa 1 : Organizarea proiectului:

Realizarea parteneriatului cu ISMB;
Semnarea parteneriatului cu DGASPC Sector 6 Bucuresti;
Semnarea parteneriatului cu Asociația SolMentis;
Promovarea proiectului în cadrul liceelor țintă și semnarea parteneriatului;
Pregătirea curriculei de curs;
Atragerea sponsorilor;
Gestionarea echipei de traineri.

Etapa 2: Desfășurarea cursurilor pentru profesori.

Curs susținut de către Asociația SolMentis. Cursul va ține 4 zile a câte 8 ore fiecare. Programul se numește Învățând să trăim împreună și este acreditat MEC. Programul vizează dezvoltarea unor metode noi ce țin de învățarea etică, metode folosite și în afara țării. Manualul „Învățând să Trăim Împreună” face parte dintr-un program intercultural și interreligios pentru educație etică, aflat sub egida UNICEF și UNESCO, elaborat și dezvoltat de Arigatou International, cu suportul global al Global Network of Religions for Children.

Etapa 3: Desfășurarea activităților adresate elevilor se va face conform planului de activități și anume în orele de dirigenție.

Proiectul va debuta cu o întâlnire cu diriginții claselor implicate. În cadrul acestei întâlniri se vor face cunoscute curricula și programul de desfășurare a proiectului. Diriginții vor avea ocazia să experimenteze alaturi de Echipa RAmura abilitățile nou dobândite în timpul cursului „Învățând să Trăim Împreună”.
Pentru clasele a IX-a dezbaterile vor fi pe următoarele teme: Cunoașterea/Respectul de sine și față de ceilalți, Gestionarea agresivității, Stiluri comportamentale, Comunicarea interpersonală, Managementul timpului și prioritizarea activităților și  Proiectul de viață- tehnici pentru dezvoltarea unor abilități de viață.
Pentru clasele a XI-a dezbaterile vor fi pe urmatoarele teme: Managementul timpului și prioritizarea activităților, Stiluri comportamentale, Tehnici de susținere a unui interviu de angajare -4 ore (Cum îmi găsesc un loc de muncă, Ținuta, Tehnici de comunicare, Compensarea lipsei de experiență prin calitățile personale, Cum imi construiesc un CV).
Întâlnirile (6ore/clasa) vor fi susținute de 2 formatori autorizați/liceu  (asistent social, psiholog, formatori management, comunicare și resurse umane), cu o bogată experiență în furnizarea de traininguri atât pentru adolescenți cât și pentru adulți și care au urmat și ei cursul “Învățând să Trăim Împreună”. Tehnicile utilizate vor fi de educație nonformală, jocuri, activități ce permit activarea și susținerea unor resurse personale ale adolescenților.
Evaluări periodice ale activităților desfășurate și adaptare la nivelul clasei de către formatori.

Etapa 4: Evaluarea activităților desfășurate în cadrul proiectului.

Cuprinde evaluarea finală din partea elevilor (4 întrebări: Ce mi-a plăcut cel mai mult?, Despre ce aș dori să știu mai mult?, Ce aplic începând de mâine? Ce mă împiedică să fiu eu însumi), evaluarea finală din partea trainerilor proiectului, feed-back diriginte clasă și părinți (feed-back-ul pentru părinți va fi asigurat de către diriginte la ședința cu părinții).

Etapa 5: Proiectul “Fii tu însuți” se va încheia cu un concurs în care echipe de câte 5 elevi vor realiza un proiect denumit “Eu sunt oglinda ta”.

În cadrul proiectului, elevii vor avea posibilitatea ca sub îndrumarea dirigintelui și a unui formator Ramura să aplice cunoștințele și abilitățile cumulate în cadrul celor 6 ore de curs din “Fii tu însuți”.
Proiectul “Eu sunt oglinda ta” va avea la bază mai multe work-shopuri la alegere pentru fiecare echipă, și se va desfășura în săptămâna “Să stiu mai mult, să fiu mai bun”, în ziua stabilită de comun acord cu Ramura și conducerea liceului în perioada 1-5 aprilie 2015.
Work-shop 1:  întâlnire cu profesorii, părinții sau colegii în cadrul căreia echipele vor expune modul în care văd și simt relația, cu plusuri și minusuri, elev-profesor-părinte-colegi;
Work-shop 2: activități menite să mobilizeze persoane de pe stradă să facă la rândul lor ceva plăcut: îmbrățișări pe stradă “hug free”, să așteptăm civilizat autobuzul, dăruiește pentru un zâmbet, să urcăm civilizat scările rulante de la metrou etc.

Etapa 6: Evaluarea proiectului “Eu sunt oglinda ta” si desemnarea castigatorilor.

Etapa 7:Echipele desemnate câstigătoare cu proiectul cel mai interesant/cel mai bun/cel mai creativ (o echipă de clasa a IX-a și una de clasa a XI-a pe fiecare liceu) va primi o excursie premiu. Excursia (cazare, masă, program educativ) și transportul vor fi achitate integral de Asociația Ramura prin sponsorii proiectului.

Principalele rezultate așteptate:

 • Prevenția abandonului școlar și diminuarea absenteismului școlar pentru elevii de clasa a IX-a.
 • Îmbunătățirea rezultatelor la bacalaureat și o trecere mai ușoară de la viața de licean la cea profesională pentru elevii de clasa a XI-a.
 • Activarea resurselor necesare identificării unor abilități de viață.
 • Consolidarea cătorva abilități de viață la liceenii participanți la întâlniri.
 • Îmbunătățirea comportamentului elevilor în timpul orelor de curs.
 • Creșterea respectului de sine și în consecință pentru ceilalți participanți la orele de curs, respectiv profesori și colegi de clasă.
 • Creșterea performanțelor școlare.
 • Implicare mai activă în activitățile școlare și extrașcolare.
 • Dezvoltarea în rândul profesorilor a unor instrumente de educație etică eficiente și atractive.
 • Întărirea capacității copiilor de a lua decizii fundamentate etic, bazându-se pe valori ce promovează respectul și empatia pentru ceilalți.

Grupul țintă:

Proiectul „Fii tu însuți!” se adresează elevilor din clasa a IX-a si clasa a XI-a din colegiile/liceele bucureștene.
Parteneri:
În proiectul „Fii tu însuți” Asociația Ramura-Centru de Excelență va depune eforturile pentru a avea ca parteneri:DGASPC Sector 6, ISMB, Asociația SolMentis și liceele/colegiile implicate in proiect.