Școală după școală

Perioadă de desfășurare:
Anul școlar 2013-2014 în cadrul Colegiului Tehnic Iuliu Maniu.

Beneficiari direcți și indirecți
Un număr de 200 de elevi înscriși în programul Școala după Școală.
Părinții și profesorii acestora, dar și societatea civilă.

Activitățile desfășurate în cadrul acestui proiect sunt următoarele:
Grupa 47 – va cuprinde elevi ce au optat pentru pachetul de activităţi  de consiliere psihologică.
Grupa 48 – va cuprinde elevi ce au optat pentru pachetul de activităţi  de autocunoaştere şi dezvoltare personal.
Grupa 49 – va cuprinde elevi ce au optat pentru pachetul de activităţi  centrate pe managementul informaţiilor şi al învăţării (a învăţa să înveţi).
Grupa 50 – va cuprinde elevi ce au optat pentru pachetul de activităţi centrate pe managementul vieţii personale.
Grupa 51 – va cuprinde elevi ce au optat pentru pachetul de activităţi destinate unui stil de viaţă sănătos în scopul prevenirii comportamentelor de risc: consumul de alcool, tutun, droguri dar  şi a unui  regim de viaţă şi o alimentaţie nesănătoasa.
Grupa  52– va cuprinde elevi ce au optat pentru pachetul de activităţi centrate pe educaţie pentru carieră/orientare şcolară şi profesională.
Grupa 53 – va cuprinde elevi ce au optat pentru pachetul de activităţi în vederea participării la concursul de teatru organizate la nivel de sector/municipiu.